تیله برند یک دختر شیشه گر است که به مدت 6 سال است در حرفه فیوزگلس و لمپ ورکینگ فعالیت می کند، و اینک تیله سعی بر این دارد که با دزر هم آیختن نمادهای ایرانی، تفکر مدرن و انواع تکنیک های فیوزگلس اثری مدرن خلق کند، اثری که بخشی از خود هنرمند است و شما را به اندیشه وا میدارد.

Template Design:Dima Group