فیوز گلس به معنی اتصال چند نوع شیشه هم فاز توسط یک منحنی دمایی مشخص در کوره ای مخصوص است .

fusing glass معادل انگلیسی همجوشی شیشه است و یکی از زیر مجموعه هنرهای آبگینه است که در ایران کمتر از سه دهه است که شناخته شده 

برای اینکه بنوان از طریق فیوزگلس شیشه های باکیفیت بالایی تولید کرد باید از مهارت بالا تجربه و خلاقیت نسبتا زیادی برخوردار باشیم 

موارد اثر گذار در تولید یک محصول فیوزینگ به صورت زیر می باشد 

داشتن اطلاعات کافی در مورد انواع شیشه ها و خواص آن 

اطلاعات لازم در رابطه با رنگ های لعابی فیوزینگ 

مهارت برش شیشه 

خلاقیت منحصر به فرد 

 

 

Template Design:Dima Group